Slide 1
Rehberlik

Rehberlik hizmetimiz, öğrencilerimize başarı, kişisel mutluluk ve sosyal fayda için potansiyellerini geliştirme ve keşfetme çabalarıyla yardım etme sürecidir. Rehberlik, öğrencilerimize seçimler ve ayarlamalar yaparken sorunları çözmede verdiğimiz yardımdır. Öğrencilerin bağımsızlığını ve kendisinden sorumlu olma becerisini geliştirmesini amaçladığımız rehberlik, okul veya aile ile sınırlı olmayıp evrenseldir. Gelişme çağında olan öğrenciler için çok önemli her türlü seçimler/tercihler konusunda en doğru karar vermede yardım ve destek büyük önem arz etmektedir. Bunun bilinci ile her öğrencimize özel destek ve rehberlik hizmeti verilmektedir. 

Image is not available

Detaylı bilgi için