Slide 1
LGS ( 6,7,8. Sınıf )

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) daha önce adı TEOG olan sınavın yerine geçmiştir ve PISA, TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. İlk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan bu sınavda merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılmaktadır.
Bu sınav iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan dersleri Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil, İkinci oturum sayısal alan dersleri olan Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşmaktadır.
Öğrencilerimizi LGS’ye hazırlarken disiplinli ve sistemli çalışması gerektiği, sadece ders çalışmak veya test çözmenin yeterli olmadığı, günlük çalışma planı oluşturulması gerektiği bilinci ile sınavlara hazırlarız. Çalışma planı içerisinde düzenli konu çalışma, soru çözme ve kitap okuma önemli bir yer tutar. Bunu gerçekleştirmek için her öğrencimiz ile özel ilgilenen sorumlu öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bununla öğrencilerimizin öğretmenleri ve ailesi işbirliği içerisinde olarak öğrencilerimizi doğru yönlendirme sağlanmaktadır. Yine bu sayede öğrencilerimizin konu bilgileri, sık sık yaptığımız sınav sonuçları ve diğer özel durumlarını da içeren bilgiler takip edilerek eksikliklerinin giderilmesi ile daha başarılı olması amaçlanmaktadır. 
Öğrencilerimize yaz döneminde yaklaşık 2 ay kurs programı uygulanmaktadır. Yaz kursu süresince yapılan sınavlar ile öğrencilerimizin seviyeleri belirlenmekte ve sınıfları oluşturulmaktadır. ilerleyen süreçte yapılan sınavlar sonucunda öğrencilerin sınıf değiştirme imkanları bulunmaktadır. 
Öğrencilerimize sınavda karşılarına çıkacak soruların mantığını kavrama, konularını öğretme ve soru çözüm teknikleri öğretilmektedir. Amacımız konuları ezberletmek değil konuların mantığını anlatmaktır. Biliyoruz ki ezberlemek yerine öğrenen adaylar sınavda daha başarılı olmaktadır.
Öğrencilerimize tercih aşamasında rehberlik yapılarak doğru tercih yapmaları sağlanmaktadır.

Image is not available

Detaylı bilgi için